Dlaczego KONTAFIN?

Jesteśmy od ponad 20 lat na rynku usług księgowych i audytorskich.

Gwarantujemy pełną ochronę pod kątem prawidłowości rozliczeń w zakresie podatków.

Powiadomienia sms i e-mail o wysokości wyliczonych zobowiązań podatkowych i terminach.

Nasza oferta w zakresie audytu obejmuje:

  • audyty prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych
  • audyty podatkowe
  • przeglądy rocznych i okresowych sprawozdań finansowych
  • audyty planów połączenia, podziału lub przekształcenia spółek
  • audyty prawidłowości prowadzenia rozliczeń we wspólnotach mieszkaniowych
  • audyty zewnętrzne projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
  • prowadzenie audytów wewnętrznych w jednostkach sektora finansów publicznych zgodnie z Ustawą o finansach publicznych
  • oceny zewnętrzne komórek audytu wewnętrznego
Początek strony